ÅRSMÖTE 2020

Åremötet 2020 måste flyttas och kommer preliminärt att hållas

torsdagen 11 juni kl. 19.00 i föreningslokalen, Karlsviksgatan 18.