TV och bredband

För närvarande går det att teckna avtal gällande TV och bredband med Comhem och Telenor, dock har styrelsen beslutat att Comhem och Telenor ska ersättas med Ownit. Avtal med Telenor kommer flyttas över till Ownit medan Comhem behöver sägas upp. Det är därför viktigt att inte teckna några nya eller förlänga avtal med Comhem. Läs mer om denna förändring här.

Comhems digitala grundutbud ingår i avgiften fram till 2024-01-31, för att se vilka kanaler som ingår följ länken till Com Hems hemsida, länk. För att få in kanalerna i din TV ansluter du den med en vanlig antennsladd till TV-uttaget på Com Hem-dosan.

Comhem
Telefonnummer: 90 222
Hemsida: www.comhem.se

Telenor
Telefonnummer: 020-22 22 22
Hemsida: www.telenor.se

Ownit
Telefonnummer: 08 – 525 07 300
Hemsida: www.ownit.se