Grannsamverkan

Föreningen har anslutit sig till Grannsamverkan vilket är en samverkansgrupp mot brott under ledning av polisen. För mer detaljerad information vänligen se länk eller kontakta styrelsen.