Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Källarstädning

Det är inte tillåtet att förvara något i fastighetens allmänna utrymmen eller utanför källar – och vindsförråd bl a av brandsäkerhetsskäl.

De som nu förvarar saker i utrymmena utanför källarförråden ombedes därför att inom 14 dagar flytta dessa in i ett förråd eller avlägsna det från källaren. Därefter kommer föremålen att placeras i ett låst utrymme och återfås efter kontakt med styrelsens ordförande Ulf Närlund.

Efter ytterligare en månad kommer det som inte hämtats att slängas.

Ev frågor besvaras av Ulf Närlund

Tel. 0704-927001               e-post: len.naerlund@gmail.com

Oljud på gården

Nu när våren och sommaren nalkas blir det mer liv och rörelse på gården och på balkongerna. Det är viktigt att vi respekterar varandra genom att inte föra för mycket oväsen eller störande ljud. Ljudet fortplantas och förstärkas mellan husen. Glad sommar!

ÅRSMÖTE

Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 21 maj kl 19.00. Föreningslokalen Karlsviksgatan 18.

Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen senast den 7/5.

Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare förtäring i föreningslokalen. Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!

Dörruppställning på K18 och S19

Dörruppställningsarmar har installerats på ytterportarna till Karlsviksgatan 18 och Sankt Eriksgatan 19. På dörrarmen finns en knapp som används för att aktivera och stänga av dörruppställningsfunktionen. Bilden nedan illustrerar vilket läge som motsvarar när funktionen är på respektive avstängd. Tryck in knappen för att ändra till motsatt läge.

Observera att dörruppställningen inte är automatisk så till vida att du själv måste öppna dörren tills den når spärrläget.