Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Uppdatering om fönsterrenoveringen

Arbetet med fönsterrenoveringen på Karlsviksgatan 16 och 18, våning 5 och 6 kommer att starta vecka 27.

Alla berörda lägenheter kommer att få information i brevlådan om tider, nyckelhantering samt kontaktpersoner under slutet av denna vecka.

Om ni inte är hemma under denna tid kan man lämna nyckel till ordförande Ulf Närlund.

NYA NYCKLAR

Byte av nycklar till entréer samt allmänna utrymmen.

De nya låscylindrarna kommer att monteras tisdag den 21 juni.

Därefter fungerar inte de nuvarande nycklarna.

Nycklar till dessa nya lås kommer att kunna kvitteras ut

i föreningslokalen vid följande tider:

Torsdag 9/6       kl. 9.00 – 11.00 och kl 17.00 – 19.00

Fredag 10/6       kl. 9.00 – 11.00 och kl 17.00 – 19.00

Måndag 13/6     kl. 9.00 – 11.00 och kl 17.00 – 19.00

De som inte har möjlighet att komma vid någon av dessa tider ombedes kontakta föreningens ordförande

Ulf Närlund,   tel 0704-927001

ÅRSMÖTE

Årets föreningsstämma äger rum

Torsdag den 2 juni, kl 19.00.

Plats: Föreningslokalen Karlsviksgatan 18

Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare förtäring i föreningslokalen.

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!

Byte av nycklar till entréer samt allmänna utrymmen.

Styrelsen har beslutat att byta till ett nytt nyckelsystem till föreningens entréer samt allmänna utrymmen, såsom källare, tvättstugor m.m. Alla medlemmar kommer att få fyra nycklar till dessa enhetslås med möjlighet att beställa fler. Närmare information om tidpunkt för detta samt utkvittering av nycklar kommer att meddelas längre fram.

GALLERGRINDEN

Den automatiska öppningen av gallergrinden mellan gården och Sankt Eriksgatan är nu i funktion. DOCK – det tar några sekunder, innan grinden går tillbaka.

Var därför uppmärksam på att inga obehöriga går in på gården!