Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Motioner till föreningsstämman

Enligt § 28 i föreningens stadgar:

”Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta senast 1 mars samma år eller den senare tidpunkt som styrelsen bestämmer”.

Styrelsen tar emot ärenden även efter 1 mars, dock helst ej efter 20 april, om motionen skall kunna bifogas kallelsen till föreningsstämman.

Föravisering rensning köks- och badrumsavlopp

Interspol kommer på uppdrag av föreningens styrelse att utföra rensning av samtliga köks- och badrumsavlopp. Arbetet kommer att utföras vecka 6, 3–7 februari.

Vi kommer avisera respektive lägenhet minst tre arbetsdagar i förväg där vi ger mer information om hur det går till, vilken tid och var ni lämnar nycklar om ni ej kan vara hemma.

Det är viktigt att vi kommer in i just er lägenhet.

Arbetet utförs mycket snabbt och smidigt i lägenheterna och vi lämnar arbetsplatsen ren efter oss.

Källarstädning

Det är inte tillåtet att förvara något i fastighetens allmänna utrymmen eller utanför källar – och vindsförråd bl a av brandsäkerhetsskäl.

De som nu förvarar saker i utrymmena utanför källarförråden ombedes därför att inom 14 dagar flytta dessa in i ett förråd eller avlägsna det från källaren. Därefter kommer föremålen att placeras i ett låst utrymme och återfås efter kontakt med styrelsens ordförande Ulf Närlund.

Efter ytterligare en månad kommer det som inte hämtats att slängas.

Ev frågor besvaras av Ulf Närlund

Tel. 0704-927001               e-post: len.naerlund@gmail.com