Kategoriarkiv: Anslagstavlan

Kontroll av tidigare fönsterrenovering

Företaget (Penselkompaniet), som för några år sedan genomförde fönsterrenoveringen i alla föreningens fastigheter kommer nu att göra kontroll av detta. Kontrollerna sker i K16 23 – 24 mars och i K18 30 – 31 mars. Alla berörda får information direkt till lägenheten. Om man inte kan vara hemma skall en nyckel lämnas till Ulf Närlund S17 tel. 0704-927001. Det är viktigt att alla fönster kontrolleras, och att Penselkompaniet kan komma in på anvisad tid.

Motioner till föreningsstämman

Enligt § 28 i föreningens stadgar:

”Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta senast 1 mars samma år eller den senare tidpunkt som styrelsen bestämmer”.

Styrelsen tar emot ärenden även efter 1 mars, dock helst ej efter 20 april, om motionen skall kunna bifogas kallelsen till föreningsstämman.